Model Corsair K68 RGB - MX Blue
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Blue
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
- Chống tràn/chống bụi: IP32
Trọng lượng 1.12kg
Kích thước 455mm x 170mm x 39mm

Bàn phím cơ Corsair K68 RGB - MX Blue

3.590.000đ
Model Corsair K68 RGB - MX Red
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
- Chống tràn/chống bụi: IP32
Trọng lượng 1.12kg
Kích thước 455mm x 170mm x 39mm

Bàn phím cơ Corsair K68 RGB - MX Red

3.590.000đ
Model Corsair K70 LUX - MX Blue
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Blue
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX - MX Blue

2.990.000đ
Model Corsair K70 LUX - MX Brown
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Brown
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX - MX Brown

2.990.000đ
Model Corsair K70 LUX - MX Red
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX - MX Red

2.990.000đ
Model Corsair K70 LUX RGB - MX Brown
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Brown
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX RGB - MX Brown

4.050.000đ
Model Corsair K70 LUX RGB - MX Red
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX RGB - MX Red

4.050.000đ
Model Corsair K70 RAPIDFIRE - MX Speed
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 RAPIDFIRE - MX Speed

2.990.000đ
Model Corsair K70 RGB RAPIDFIRE - MX Speed
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Trọng lượng 1.20kg
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm

Bàn phím cơ Corsair K70 RGB RAPIDFIRE - MX Speed

3.950.000đ
Model Corsair K95 RGB PLATINUM - MX Brown
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Brown
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Extended
Trọng lượng 1.324kg
Kích thước 465mm x 171mm x 36mm

Bàn phím cơ Corsair K95 RGB PLATINUM - MX Brown

4.990.000đ
Model Corsair K95 RGB PLATINUM - MX Speed
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Extended
Trọng lượng 1.324kg
Kích thước 465mm x 171mm x 36mm

Bàn phím cơ Corsair K95 RGB PLATINUM - MX Speed

4.990.000đ
Model Corsair K95 RGB PLATINUM Gunmetal - MX Speed
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Extended
Trọng lượng 1.324kg
Kích thước 465mm x 171mm x 36mm

Bàn phím cơ Corsair K95 RGB PLATINUM Gunmetal - MX Speed

5.190.000đ