Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Tenkeyless
Kích thước 355mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 0.86kg

Bàn phím cơ Corsair K65 LUX RGB - MX Red

3.150.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Tenkeyless
Kích thước 355mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 0.86kg

Bàn phím cơ Corsair K65 RGB RAPIDFIRE - MX Speed

3.250.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
- Chống tràn/chống bụi: IP32
Kích thước 455mm x 170mm x 39mm
Trọng lượng 1.12kg

Bàn phím cơ Corsair K68 - MX Red

2.790.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Blue
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
- Chống tràn/chống bụi: IP32
Kích thước 455mm x 170mm x 39mm
Trọng lượng 1.12kg

Bàn phím cơ Corsair K68 RGB - MX Blue

3.590.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
- Chống tràn/chống bụi: IP32
Kích thước 455mm x 170mm x 39mm
Trọng lượng 1.12kg

Bàn phím cơ Corsair K68 RGB - MX Red

3.590.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Blue
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX - MX Blue

2.990.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Brown
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX - MX Brown

2.990.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX - MX Red

2.990.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Brown
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX RGB - MX Brown

4.050.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Red
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 LUX RGB - MX Red

4.050.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: Red
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 RAPIDFIRE - MX Speed

2.990.000đ
Kết nối Wired
Tích hợp - Key Switches: Cherry® MX Speed
- LED: RGB
- Rollover: Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
- Size(Full/TKL): Full Size
Kích thước 436mm x 165mm x 38mm
Trọng lượng 1.20kg

Bàn phím cơ Corsair K70 RGB RAPIDFIRE - MX Speed

3.950.000đ